Samenvatting

Voorwoord van het college

Met gepaste trots presenteren wij u onze eerste digitale begroting. Overzichtelijk, leesbaar en ingedeeld in negen programma’s. Deze begroting geeft inzicht in de plannen voor 2017, met een bijbehorend overzicht van de kosten. De indeling van de digitale begroting maakt het onder meer mogelijk om onszelf te vergelijken met andere gemeenten. De vernieuwing is deels ingegeven door de wet, deels heeft het college hier – passend bij de moderne overheid, de bestuursstijl en huidige visie op dienstverlening – zelf voor gekozen. Dit als eerste stap in een algehele vereenvoudiging, verbetering en verandering van de manier waarop wij laten zien hoe we met het geld van onze gemeente omgaan.

Vooruitkijkend naar 2017 zien we een jaar waarin veel staat te gebeuren. Veel van de plannen die dit college bij haar start maakte, zijn inmiddels gerealiseerd of worden gerealiseerd in 2017. Dit resultaat hebben we natuurlijk niet alleen bereikt. Op diverse beleidsterreinen is met inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven samengewerkt, waardoor betere plannen ontstonden en een betere uitvoering. De financiële positie van de gemeente is gezond.

We hebben al veel gerealiseerd de afgelopen jaren en gaan in 2017 de ‘puntjes op de i’ zetten, samen met u en de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders

Klaas Tigelaar
Frank Rozenberg
Saskia Bruines
Nadine Stemerdink
Floor Kist

19 september 2016

Onderwerpen