Uitgangspunten financieel beleid

Aantal inwoners en woonruimten

Voor de ramingen is uitgegaan van de prognose van aantallen inwoners en woningen zoals opgenomen in de onderstaande tabel. In de ramingen van de woningaantallen is rekening gehouden met sloop en nieuwbouw, die beperkt is en voor zover nodig aansluit op de regionale programma’s voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties.

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1. Inwoners

74.200

74.400

76.800

77.000

2. Woningen

36.400

36.500

37.600

37.800

Onderwerpen