2. Verkeer en Vervoer

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 8.371 5%

€ -883 0%

Taakvelden

 • Taakveld Verkeer en Vervoer

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  10.426

  17.665

  8.111

  8.568

  9.331

  9.464

  Baten

  -1.125

  -826

  -826

  -826

  -826

  -826

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.
  ActiviteitPlanning
  Stompwijkseweg reconstrueren2017
  Aanleg 1e fase Verbindingsweg starten2017 Q1
  Dr. van Noortstraat herinrichten2017
  Aanleg 2e fase Verbindingsweg starten2017 Q2
  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Aanpak Sportpark Duivesteijn uitvoeren2017
  Velostrada Appelgaarde - Populierendreef aanleggen2017-2018
  Bewegwijzering verbeteren / fietsnetwerk promoten2017 Q3
  De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam Centrum verbeteren. De gemeente neemt daarom maatregelen om verkeer zoveel mogelijk naar de N14 te leiden en het gebruik van de Vlietbruggen te ontmoedigen.
  ActiviteitPlanning
  Bereikbaarheidsmaatregelen rond de Sluisbrug uitvoeren2017
  Met het plaatsen van een elektrische laadinfrastructuur, bevorderen van het bezit en gebruik van elektrische voertuigen draagt Leidschendam-Voorburg bij aan duurzaam energiegebruik.
  ActiviteitPlanning
  Uitbreiding e-laadnetwerk faciliteren2017
  In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren2017-2018
  Regionale sterfietsroute aanleggen2017-2018
  Fietspaden asfalteren2017 e.v.
  Vanaf 2017 wordt de onkruidbestrijding minder milieubelastend uitgevoerd, zoals vastgelegd in wetgeving. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Onkruid op verharding gifvrij bestrijden2017
  In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Daarnaast is de MRDH gericht op (internationale) bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid en attractiviteit van de regio. In 2017 staat de toekomst van de inwonerbijdrage voor het Mobiliteitsfonds Haaglanden op de agenda. Belangrijk onderwerp in het werkprogramma is de inbreng in de planstudies voor N3.4 en A4-passage.
 • Taakveld Parkeren

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  323

  204

  225

  226

  226

  226

  Baten

  -158

  -41

  -45

  -45

  -45

  -45

  Bedragen x € 1.000,-

  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Fietsenstallingen station 't Loo opleveren2017 Q4
 • Taakveld Recreatieve havens

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  53

  2

  2

  2

  2

  2

  Baten

  -46

  -11

  -11

  -11

  -11

  -11

  Bedragen x € 1.000,-

  ActiviteitPlanning
  Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren2017
 • Taakveld Openbaar vervoer

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  32

  33

  33

  33

  33

  33

  Baten

  -56

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Daarnaast is de MRDH gericht op (internationale) bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid en attractiviteit van de regio. Naast verkenningen om de internationale verbindingen te verbeteren bekijkt de MRDH in 2017 ook de samenhang van de OV-diensten met gemeentelijk doelgroepenvervoer.