4. Onderwijs

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die binnen dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 6.566 4%

€ -932 1%

Taakvelden

 • Taakveld Openbaar basisonderwijs

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  78

  88

  112

  68

  54

  54

  Baten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld Onderwijshuisvesting

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  4.110

  4.033

  3.087

  3.553

  3.736

  3.881

  Baten

  -8

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke taak om de scholen adequaat te huisvesten. Het coalitieakkoord voegt hieraan toe dat schoolgebouwen schoon, veilig, comfortabel en duurzaam moeten zijn, met een uitdagende buitenruimte voor kinderen.
  ActiviteitPlanning
  Emmaüs en IKC opleveren2017 Q3
  Groen van Prinsterer opleveren2017 Q1
  Definitief ontwerp Trampoline vaststellen2017 Q3
  Definitief ontwerp Maartenshal vaststellen2017 Q4
  Definitief ontwerp De Wegwijzer vaststellen2017 Q3
  Voorlopig ontwerp Pius X vaststellen2017 Q4
  Bouw Dijsselbloem in combinatie met een gymzaal-turnhal starten2017 Q3
 • Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  3.602

  3.155

  3.367

  3.365

  3.364

  3.364

  Baten

  -1.160

  -932

  -932

  -932

  -932

  -932

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente en partners investeren in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar
  ActiviteitPlanning
  De Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitvoeren2017