Lokale Heffingen

Algemeen

De uitgangspunten van het beleid voor de heffing van gemeentelijke belastingen en tarieven zijn vastgelegd in het collegeakkoord 2015-2019 “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” en in de nota Lokale heffingen.

Onderwerpen