Reserves

Staat van reserves 2017-2020

Reserve

Boek-
waarde
31-12-2016

Stortingen
2017

Onttrek-
kingen
2017

Boek-
waarde
31-12-2017

Boek-
waarde
31-12-2018

Boek-
waarde
31-12-2019

Boek-
waarde
31-12-2020

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve met bufferfunctie

7.407

7.407

7.407

7.407

7.407

Algemene reserve vrij besteedbaar

47.520

-

3.930

43.590

39.670

38.538

39.803

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

23.010

700

24

23.686

24.169

5.160

5.160

Reserve Rietvink

4.300

13

4.287

4.233

-

-

Reserve dekking afschrijvingslasten

9.078

500

588

8.990

8.394

30.494

29.323

Reserve herwaardering activa

8.340

2.290

6.050

5.600

5.150

4.700

Egalisatiereserve rioleringen

1.149

91

1.240

1.068

1.063

1.008

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

196

194

2

83

164

245

Reserve incidentele kosten 2016-2018

706

276

430

277

277

277

Reserve incidenteel nieuw beleid 2015-2018

1.575

700

875

175

175

175

Bedragen x € 1.000

Onderwerpen