Bedrijfsvoering

Algemeen

Voor een goede dienstverlening aan de burger is een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
randvoorwaardelijk. Onder bedrijfsvoering verstaan wij de ondersteunende processen die het mogelijk maken de programma’s te verwezenlijken. Aangezien de begroting een doorkijk geeft naar te realiseren doelen vanaf het begrotingsjaar 2017 zal in deze paragraaf vooral ingegaan worden op specifieke voornemens (prioriteiten) en zal nagenoeg geen aandacht worden besteed aan zaken die al continu naar tevredenheid worden uitgevoerd (going concern).

Onderwerpen